Eaglerock

Hörnstenarna

BERGTÄKTER & PORFYR

BERGTÄKTER

”Örnberget” med bergarten ”porfyr” (se special) är den bergtäkt som i många år kommer att svara för leverans av ballast av högsta kvalitet till vägbyggare i Sverige och Nordeuropa. Örnberget ligger 13 km väster om Oskarshamn längs väg 37/47. Närheten till en väl fungerande hamn är strategiskt viktig.

PORFYR

Porfyr är en vulkanisk bergart som bildades för ca: 1,7 miljoner år sedan.

Kornen är svarta eller röda och består av en mörk glimmer, kallad biotit.

Porfyren är en tät och mycket hård bergart. På en skala över hårdhet på 1 till 10, ligger porfyren på 7. Diamant har hårdheten 10. Det har visat sig att porfyr har stor motståndskraft mot nötning och är därför mycket väl lämpad att använda som slitlager på vägar som utsätts för stor nötning vid t.ex. användning av dubbdäck. Örnberget har ett extremt bra kulkvarnsvärde.(4,0).

Vi levererar, säljer och kör ut makadam och grus!

Vi levererar, säljer och kör ut makadam och grus till företag och privatpersoner. Ni är också välkoma att hämta hos oss på plats. 

Meny

Kontakt

Företaget