Eaglerock

Rune Erikssons Åkeri AB

Välkommen att kontakta oss för Beställning!

Bergtäkten förvärvades år 2000 av Rune Erikssons Åkeri AB.

Eaglerock/Rune Erikssons Åkeri AB

Bergtäkten förvärvades år 2000 av Rune Erikssons Åkeri AB.

Rune Erikssons Åkeri ägs i dag av Runes son Jan Eriksson. Jan är företagets VD och har bokstavligen vuxit upp bland krossar, siktar och lastbilar och är i dag en välkänd och  respekterad fackman inom branschen.

Rune Erikssons Åkeri AB hade sedan slutet av 50-talet levererat naturgrus till vägbyggen från egna grustäkter som  förvärvats i närheten av Århult strax väster om Oskarshamn.

För snart 30 år sedan insåg allt fler i samhället att rullstensåsar var en allt för värdefull naturresurs, för att användas som barlast i asfalt och betong. Åsarna var ”tillrinningsområden” och reningsfilter för dricksvatten till tätorterna. Följden blev en ökad satsning på krossning av berg där man strävade efter att hitta de mest värdefulla bergarterna, lämpade för vägar med stor belastning och stor förslitning.

I Örnberget fann geologerna inte guld, men väl porfyr av högsta kvalitet och prospekteringen kunde påbörjas i början av 90-talet. Närheten till en väl fungerande hamn för leveranser till markanden avgjorde satsningen. Oron bland närboende grannar som överklagade lokaliseringsbeslutet gjorde att utvinningen av porfyr kom igång först år 2001.

År 2004 producerades 77 miljoner ton bergmaterial i Sverige, varav 21 miljoner ton var naturgrus. Regeringens nuvarande miljömål är att uttaget av naturgrus skall halveras till 12 miljoner ton år 2010. Örnberget har ett tillstånd på 100.000 ton per år vilket motsvarar 0,14 % av den svenska årsproduktionen.

Från att ha varit ett åkeri med lastbilar som också levererade sand och grus till kunderna i närområdet så renodlades verksamheten under den senare hälften av 90-talet till att bli ett företag som på entreprenad krossade bergmaterial åt företag i sydöstra delen av Sverige.

Berg är som bekant hårt och svårkrossat, och därför krävs det en stor och dyr maskinpark för att på ett effektivt sätt kunna krossa ner den sprängsten som matas in i förkrossen till det sorterade bergmaterial som levereras till kunden.  Denna utrustning handlar om investeringar mellan 5 och 8 miljoner per kross, medan transportband, dieseldrivna elgeneratorer, lastmaskiner och grävmaskiner betingar ett lägre pris.

Rune Erikssons Åkeri AB har valt att investera i begagnad utrustning, för att nå en lägre kapitalkostnad, men samtidigt att satsa på förebyggande service och underhåll, och framför allt på en motiverad personal med hög kompetens.

Krossning av berg utförs i dag med mobil utrustning, som flyttas mellan en handfull kunder inom Kalmar Län varav flertalet återkommer år efter år.

Vi levererar, säljer och kör ut makadam och grus!

Vi levererar, säljer och kör ut makadam och grus till företag och privatpersoner. Ni är också välkoma att hämta hos oss på plats. 

Meny

Kontakt

Företaget