Eaglerock

Produktionen Vid Örnberget

Eaglerock/Rune Erikssons Åkeri AB

Eaglerock/Rune Erikssons Åkeri AB

Produktionen vid Örnberget, Sorteringarna / bergkross är CE märkt enligt EN-SS13043 (tank- och asfalt) och EN-SS 13242 (väg och anläggning)eaglerock bedriver täktverksamhet med tillhörande krossanläggning inom fastigheten Bockara 6:3 och 6.56. Berget krossas och vidareförädlas till makadam som säljs på den lokala marknaden och till asfaltsproducenter i Mälarregionen och till kunder i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Verksamheten sker normalt dagtid måndag – fredag mellan

kl. 07.00 – 17.00. Sprängning sker ca 1 – 2 ggr per månad, dock max

12 ggr per år. Närboende informeras i god tid inför den planerade sprängningen. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti genomförs ingen sprängning eller förkrossning av hänsyn till våra grannar.

Antalet fast anställda uppgår f n till 5 personer, dessutom är ett antal personer sysselsatta via underentreprenörer och transportbolag. ProduktionsprocessBorrning sker med en mobil hydraulisk borrvagn. Borren har normalt en diameter av 76 mm . Borrmaskinen är försedd med en dammsugare och reningsutrustning för stoftavskiljning.SprängningVarje salva består normalt av ca 50 borrhål. Mängden losshållet berg är ca 5´000 – 10´000 fm3 per salva. Mängden sprängmedel uppgår till ca 0,5 kg per fm3. FörkrossningLosstaget berg lastas med grävare direkt in i larvkrossen.FinkrossningEfter förkrossning transporteras det krossade materialet med lastmaskin för inmatning i finkrossanläggninge. Alternativ placeras en larvbunden efterkross i direkt anslutning till förkrossen för att reducera materialet ytterliggare innan det går in i siktstationerna. Siktning/finjusteringEfter finkrossning siktas materialet i olika fraktioner. På väg genom anläggningen passerar materialet en ”rotopacktor” som slungar kornen i hög hastighet mot centrifugens sidor för att slipa av kornens sidor. Sedan transporteras det färdiga materialet med transportband och lastmaskin till olika upplag för respektive fraktion. Utlastning de färdiga produkterna lastas på lastbil för transport till Oskarshamns hamn och omlastning till fartyg eller för transport till våra lokala kunder i regionen.

Vi levererar, säljer och kör ut makadam och grus!

Vi levererar, säljer och kör ut makadam och grus till företag och privatpersoner. Ni är också välkoma att hämta hos oss på plats. 

Meny

Kontakt

Företaget